Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2015

ajmbu

"– Nie za bardzo skomplikowane, jak na jedną osobę? (…)
– Trudno, żebym się podzieliła na kilka sztuk dla przyjemności idioty".

Joanna Chmielewska / ruda

Reposted fromcarriecarrie carriecarrie viawolalabym wolalabym
ajmbu
7888 86c8 500
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viasoSad soSad
Sponsored post
feedback2020-admin
ajmbu

W płaczu najsmutniejsze jest to, że jedyną osobą, do której chcielibyśmy się przytulić jest ta, przez którą płaczemy.

Reposted fromthesmajl thesmajl viasurpriseme surpriseme
ajmbu
7171 5fb0 500
When you meet that person. A person. One of your soulmates. Let the connection, relationship, be what it is. It may be five minutes. Five hours. Five days. Five months. Five years. A lifetime. Let it manifest itself, the way it is meant to. It has an organic destiny. This way if it stays or if it leaves, you will be softer from having been loved this authentically. Souls come into, return, open, and sweep through your life for a myriad of reasons, let them be who and what they are meant.
— Nayyirah Waheed (via paintgod)
ajmbu
6644 33af
Reposted fromdejno dejno viadziza dziza

March 01 2015

ajmbu
"Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać (nie tylko w Walentynki) jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza."

8ipol.com
Reposted fromtimetolove timetolove viamysoulfortake mysoulfortake
ajmbu
I love unmade beds. I love when people are drunk and crying and cannot be anything but honest in that moment. I love the look in people’s eyes when they realize they’re in love. I love the way people look when they first wake up and they’ve forgotten their surroundings. I love the gasp people take when their favorite character dies. I love when people close their eyes and drift off to somewhere in the clouds. I fall in love with people and their honest moments all the time. I fall in love with their breakdowns and their smeared makeup and their daydreams. Honesty is just too beautiful to ever put into words.
— source unknown
Reposted fromolewka olewka viamefir mefir
ajmbu
Pachniało mi dziś Tobą. Twoją obecnością. 
Tym, że jesteś i nie znikałeś. O starych dniach, 
kiedy byłeś tylko ty. Pachniało mi dziś Tobą. 
Może to ten szampon. Mój lub Twój. Byliśmy tylko my. 
Pachniało mi dzisiaj Tobą. Pachniało mi dzisiaj nami
— Patrick Süskind
Reposted fromSabela Sabela viaanncey anncey
ajmbu
ajmbu
3302 52c4
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks viamefir mefir

February 05 2015

ajmbu
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka vialajla lajla

February 04 2015

ajmbu
Byłem pijany. Zawsze kiedy jestem pijany, to jestem niesamowity.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viaJulaHeart JulaHeart
ajmbu
Reposted fromuiuiuiuiui uiuiuiuiui viamefir mefir

January 30 2015

ajmbu

January 29 2015

ajmbu
2733 988b

January 26 2015

ajmbu
0532 f234
Reposted fromgarter garter viafilology filology

January 23 2015

ajmbu
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej. 

— Jakub Żulczyk
Reposted fromprecelka precelka viaaksamitt aksamitt

January 17 2015

ajmbu
ajmbu
3592 9e12
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...